Planning Poker là gì? Planning Poker hoạt động như thế nào?

Planning Poker là gì? Planning Poker có ưu điểm gì? Cùng PK88.APP tìm hiểu qua nội dung chi tiết bài viết sau đây

Planning Poker là gì?

Planning Poker là gì? Planning Poker là một kỹ thuật ước tính dựa trên sự đồng thuận, được sử dụng để ước tính nỗ lực hoặc quy mô tương đối của các hạng mục công việc. Planning Poker thường được sử dụng trong phát triển phần mềm, nhưng cũng có thể được sử dụng trong các lĩnh vực khác, chẳng hạn như quản lý dự án hoặc thiết kế sản phẩm.

Planning Poker là gì?

Những lợi ích của Planning Poker đem lại?

Planning Poker có một số lợi ích, bao gồm:

 • Khuyến khích sự hợp tác và xây dựng nhóm.
 • Yêu cầu sự đồng thuận trong nhóm, thay vì để một người ra ước tính.
 • Trò chuyện có thể khám phá những hiểu biết sâu sắc có giá trị từ các thành viên trong nhóm, để chia sẻ suy nghĩ và kinh nghiệm của họ.
 • Thông qua thảo luận về từng user story của người dùng, sớm đưa ra các vấn đề trong sản phẩm.

Khuyến khích sự hợp tác và xây dựng nhóm

Planning Poker là một kỹ thuật mang tính tương tác, đòi hỏi sự tham gia của tất cả các thành viên trong nhóm. Điều này giúp khuyến khích sự hợp tác và xây dựng nhóm, vì các thành viên cần phải làm việc cùng nhau để đạt được sự đồng thuận về các ước tính.

Yêu cầu sự đồng thuận trong nhóm

Planning Poker không dựa trên ước tính của một cá nhân, mà dựa trên sự đồng thuận của cả nhóm. Điều này giúp đảm bảo rằng các ước tính là chính xác và toàn diện, vì chúng được đưa ra bởi những người có kiến ​​thức và kinh nghiệm khác nhau.

Những lợi ích của Planning Poker đem lại?

Trò chuyện có thể khám phá những hiểu biết sâu sắc có giá trị

Trong quá trình thảo luận về các ước tính, các thành viên trong nhóm có thể chia sẻ suy nghĩ và kinh nghiệm của họ. Điều này có thể giúp khám phá những hiểu biết sâu sắc có giá trị về các hạng mục công việc, chẳng hạn như các rủi ro hoặc các vấn đề tiềm ẩn.

Thông qua thảo luận về từng user story của người dùng, sớm đưa ra các vấn đề trong sản phẩm

Planning Poker thường được sử dụng để ước tính các user story của người dùng. Quá trình thảo luận về từng user story có thể giúp sớm phát hiện các vấn đề trong sản phẩm, chẳng hạn như các yêu cầu không rõ ràng hoặc thiếu sót.

Nhìn chung, Planning Poker là một kỹ thuật ước tính hiệu quả có thể mang lại nhiều lợi ích cho các nhóm phát triển phần mềm.

Xem thêm: Phỉnh Poker là gì? Giá trị các đồng chip khi quy đổi ra tiền mặt

Những vai trò nào sẽ tham gia Planning Poker?

Trong Planning Poker, có hai vai trò chính cần được đảm nhiệm:

 • Người điều hành (facilitator) là người dẫn dắt cuộc họp Planning Poker. Người điều hành có trách nhiệm:

  • Chuẩn bị tài liệu và các tài nguyên cần thiết cho cuộc họp.
  • Chào mừng và giới thiệu các thành viên tham gia.
  • Giải thích quy tắc và cách chơi Planning Poker.
  • Giúp nhóm đạt được sự đồng thuận về các ước tính.
 • Các thành viên trong nhóm là những người đưa ra ước tính cho các hạng mục công việc. Các thành viên trong nhóm nên có kiến ​​thức và kinh nghiệm cần thiết để ước tính các hạng mục công việc.

Ngoài hai vai trò chính này, trong một số trường hợp, có thể có thêm một số vai trò khác, chẳng hạn như:

 • Người viết (scribe) là người ghi lại các ước tính của nhóm.
 • Người theo dõi thời gian (timekeeper) là người theo dõi thời gian của cuộc họp.
 • Người bảo vệ thời gian (time guard) là người đảm bảo rằng cuộc họp không bị kéo dài quá lâu.

Những vai trò nào sẽ tham gia Planning Poker?

Các vai trò này có thể được chia sẻ giữa các thành viên trong nhóm hoặc do các thành viên trong nhóm tự đề cử.

Dưới đây là một số mẹo để đảm bảo rằng Planning Poker diễn ra suôn sẻ và hiệu quả:

 • Chọn người điều hành phù hợp. Người điều hành nên là người có kỹ năng giao tiếp và lãnh đạo tốt.
 • Chuẩn bị tài liệu và các tài nguyên cần thiết. Tài liệu và các tài nguyên cần thiết nên được cung cấp cho các thành viên trong nhóm trước cuộc họp.
 • Giải thích quy tắc và cách chơi Planning Poker một cách rõ ràng. Đảm bảo rằng tất cả các thành viên trong nhóm đều hiểu quy tắc và cách chơi trước khi bắt đầu cuộc họp.
 • Tạo bầu không khí cởi mở và tôn trọng. Đảm bảo rằng tất cả các thành viên trong nhóm cảm thấy thoải mái khi đưa ra ý kiến của mình.
 • Khuyến khích thảo luận. Thảo luận về các ước tính có thể giúp nhóm đạt được sự đồng thuận và hiểu rõ hơn về các hạng mục công việc.
 • Kết thúc cuộc họp một cách kịp thời. Đảm bảo rằng cuộc họp không bị kéo dài quá lâu.

Những vai trò nào sẽ tham gia Planning Poker?

Planning Poker hoạt động như thế nào?

Planning Poker hoạt động như sau:

 1. Mỗi thành viên trong nhóm được phát một bộ bài Planning Poker. Bộ bài này thường bao gồm các thẻ có các giá trị tương ứng với các ước tính khác nhau, chẳng hạn như 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, và 100.
 2. Một thành viên trong nhóm, thường là Product Owner, sẽ đọc một User Story hoặc mô tả một tính năng của sản phẩm.
 3. Mỗi thành viên trong nhóm sẽ giữ bí mật ước tính của họ.
 4. Tất cả các thành viên trong nhóm sẽ cùng lúc lật thẻ ước tính của họ.
 5. Nếu có sự đồng thuận về ước tính, thì ước tính đó sẽ được sử dụng.
 6. Nếu không có sự đồng thuận, thì các thành viên trong nhóm sẽ thảo luận về ước tính của họ.
 7. Lặp lại các bước 4, 5, và 6 cho đến khi đạt được sự đồng thuận.

Planning Poker hoạt động như thế nào?

Planning Poker hoạt động dựa trên nguyên tắc rằng các ước tính chính xác hơn khi được đưa ra bởi một nhóm người có kiến ​​thức và kinh nghiệm khác nhau. Bằng cách sử dụng thẻ ước tính, các thành viên trong nhóm có thể đưa ra ước tính của họ một cách riêng tư, mà không bị ảnh hưởng bởi những người khác. Điều này giúp khuyến khích sự tham gia của tất cả các thành viên trong nhóm và giảm thiểu sự thiên vị.

Planning Poker là gì? Planning Poker hoạt động như thế nào đã được PK88 chia sẻ chi tiết trong nội dung trên. Hy vọng thông qua bài viết này, các bạn sẽ nắm bắt được Planning Poker là gì và những kiến thức xoay quanh nó.